top of page

Ráda bych pro Vás terapeutický prostor vytvořila tak, aby odpovídal Vašim individuálním potřebám. Pokud máte představu o jiném formátu (např. časovém), než uvádím, ozvěte se mi na e-mail a popište mi svá přání. Zkusíme spolu probrat Vaše představy. 

 

*ve své praxi pracuji s dětmi od 6 let věku

Co nenabízím:

  • psychologickou diagnostiku

  • psaní posudkových zpráv (např. pro soud)

  • telefonické poradenství

Individuální terapie

Přejete si najít v životě cestu ke změně a větší spokojenosti a nechcete být na této cestě sami? 

50 nebo 80 minut

Online nebo osobně v centru Brna

Terapie pro děti* a rodiče

Toužíte po tom být se svou rodinou šťastnější?

50 nebo 80 minut

Online nebo osobně v centru Brna

Párová terapie

Hledáte způsob, jak překonat překážky nebo těžkosti ve Vašem vztahu?

80 minut

Osobně v centru Brna

Díky terapii můžete uvést do pohybu změny, které si přejete...

Lepší budoucnost

Pojmenováváte, co si pro sebe přejete jinak.

Vnitřní zdroje

Odhalujete, v čem jste silní a o co se můžete opřít.

Růst 

Všímáte si pokroků a toho, co funguje.

Laskavost k sobě

Pečujete citlivěji o své potřeby.

Nové dovednosti

Objevujete nové způsoby přemýšlení a jednání.

Bezpečí

Máte pro sebe bezpečný prostor, kde Vás nikdo nesoudí.

Tvořivost

Otevíráte prostor novým nápadům a myšlenkám.

Naděje

Spatřujete naději tam, kde to dříve bylo obtížné.

Hodnoty podrobně

Ve spolupráci se svými klienty se opírám o tyto hodnoty:

Spolupráce

Terapie je setkání dvou rovnocenných osob, kteří se dohodnou, že budou spolupracovat na společném cíli. Vy jste nositelem přání a Vy také nejlépe znáte svůj vlastní život. Mojí rolí je zajistit bezpečí terapeutického procesu a dbát na to, aby naše konverzace směřovaly k žádoucí změně. Společně hledáme a tvoříme cestu k větší spokojenosti.

Individuální přístup

Respektuji Vaši jedinečnost a nesoudím. Nedávám obecné rady, které by tuto jedinečnost znevažovaly. Jako terapeut se opírám o postmoderní filosofii a principy psychoterapie zaměřené na řešení. Tím hlavním je pro mě však soustředit se vždy na daného klienta v celé jeho jedinečnosti. Každá terapie se mnou vypadá jinak, protože se snažím co nejvíce využít Vaše individuální zdroje a to, co nám spolu ladí a funguje. 

Mezilidské připojení

Terapie má největší šanci pomoct tam, kde terapeut klientovi tak nějak lidsky "sedne". Každý z nás terapeutů je jiný, má jiné zkušenosti, vlastnosti a pracuje na základě jiné filosofie. Pokud přijdete na to, že Vám můj přístup nesedne, ráda Vám pomůžu najít terapeuta, který bude vhodnější. Je v pořádku o tom otevřeně mluvit.

Etika

Ve své práci se opírám o Etický kodex EAP (plné znění zde: https://www.czap.cz/Eticky-kodex). Vážím si terapeutické profese a chci přispívat k jejímu dobrému jménu. 

Užitečnost

Věřím, že terapie by měla pokračovat pouze po dobu, během níž přináší klientovi užitek. Terapie by měla podporovat žádoucí změny v životech lidí. Neměla by být zdrojem nadměrné bolesti, vést k zbytečnému pitvání problémů či otevírat témata, která si klient otevírat nepřeje. 

Pokora

Jako terapeutka a psycholožka se snažím přistupovat k pomoci druhým lidem s maximální pokorou. Terapie je široké pole a lidé do něj přichází s velmi různými obtížemi, starostmi i přáními. Připomínám si, že nevím a neumím všechno, a právě proto se neustále snažím zvyšovat svou kvalifikaci dalším vzděláváním.

V případě potřeby své hranice reflektuji a ráda doporučím kolegy, kteří jsou v dané oblasti více zkušení či znalí. 

bottom of page